АРЮУХАН ЗАЛУУ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Цыдып Аюшиев Слова песни: Светлана Санжитова 1 Урда уулын сууряан Катар татан дуулаад, Уha, голой самаряан Удха шанараа дуулгаа. Зорюулнааб тандаа Бурхадни, Золтойхон энэ дунуудаа. Светлана Санжитова Текст песни «Ерэхэ убэл» Исполнитель песни: Edited by an administrator, Sep 2, at 2: Можете добавлять сами, свои тексты.

Добавил: Dikinos
Размер: 26.36 Mb
Скачали: 70406
Формат: ZIP архив

Скачать песню Арюухан залуу наhандаа бесплатно mp3 минус, рингтон, на звонок телефона

Пожалуйста текст песни Наранай домог. Дангина Арюухан залуу наhандаа Амраг наhандаа дурлажа Адарhаа ундалhан ногоондоол Алтан дэлхэйдээр hалбарышдаа Дабталга: Постараемся найти, или кто-то из друзей поможет.

Мушэн болоод ялараа hааш, инагни, Одон онгосоор дуулин ошуужам. Шиигтэй зоолэн газарhаа Шэнэхэн сэсэг ургаалдаа Шимнии намдаа сэбэрхэн Бишни шамдаа дурлахаб.

Denis Manhattan и Хэды олон хани нухэдтэй болбошье, Хэзээдэш таанаhаа бэшэ эгэшэ олдохогуй! Арбан хунэг борооhоо, гансамни, Халхалан шамайгаа бишни бодуужам. Зугнэл хубитай ябаха, Зубхэн мурыем нээгыт даа. Edited by an administrator, Apr 19, at Сагаан уулымнай жэгуур дали Сарюун харгыем гэрэлтэнэ — арюудхана.

  ПЕСНИ ЛАЛИТЫ НА АВТОРАДИО СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Текст песни Арюухан залуу, слова песни

Edgar В Небо Улетай. Уурэй мунгэн толониие, Эжым шэмэг болгоhой. Я не дышу, а пью благоуханье, Моей земли, равнинной и лесной. Ральф и Лилас, Лоя. Зорюулнааб тандаа Бурхадни, Золтойхон энэ дунуудаа.

Сэсэг болоод задараа hааш, инагни, Сэнхир талын наран болуужам.

Можете добавлять сами, свои тексты. Светлана Санжитова 1 Урда уулын сууряан Катар татан дуулаад, Уha, голой самаряан Удха шанараа дуулгаа. Edited by an administrator, Apr 6, at 6: Просто нажмите кнопку play вверху страницы.

Инаг дуран — нангин дуран! Хамаг дэлхэйн жаргалай урые, Хайшан гээд намдаа угэхэ гэжэ бододогта! Уурэй ялагар мушэндэл Ундэр тунгалаг тэнгэридэл Уран сэлмэг сэдьхэлтэй Урдам харан байгышта.

Подскажите пожалуйста люди добрые, тексты песен: Новые тексты и переводы. Моя Кровь Течет В Тебе. Басаган хунэй нэрые, Ходол ургэн ябаhай.

Хаанашье хэзээдэшье минии хусэл — Ходол бодол hанаандамни, Хааяахан зуудэндэмни, Хамаг наhанайм зорилгомни Сагай бэрхэ байдалда Сэхэл зауу гэшхэлээт. Холын долоон убгэдые, Хормой соогоо суглуулhай. Yндэртэй набтартай харгыда Yреэхэн бороёо гамнаарай.

  АРТУР ХАЛАТОВ ТИГРЯТА СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

404 Not Found

Switch to English sign up. Инаг дуран — мунхэ дуран! Он необходим для работы плеера.